Otevřený software a státní správa

Novinky - Otevřený software a státní správa

Hned z kraje je nutno upozornit, že „otevřený software“ je oficiální pojem zahrnující programy s tzv. otevřeným kódem - to znamená, že vývojáři dají volně ke stažení a k nastudování jimi naprogramovaný software. To má důsledek, že jej každý zájemce může libovolně upravovat, vylepšovat či přizpůsobovat svému určitému problému, ke kterému chce daný program využít. Pojem otevřeného software pochází z anglického OSS - Open Source Software.

Praha

Státní správa představuje poměrně velký a zároveň komplikovaný trh s počítači - ať se jedná přímo o úřad vlády, obecní úřady, veřejné školy nebo třeba ministerstva. Dá se říci, že jakmile se začaly zavádět počítače jak do firem, tak do státních institucí, takřka všechny (alespoň v Česku) běžely od začátků na Windows od společnosti Microsoft. Jak šel ale čas, můžeme místy sledovat posun směrem k otevřenému software - ať už kompletní přechod na Linux (Debian, Ubuntu, Suse, atd.) nebo prosté užívání open source programů pod Windows (Open/Libre Office, GIMP, atd.).

Úspora nákladů

To, co přijde první na mysl jsou peníze. Oproti obvyklým řešením (Windows + Microsoft Office) se dá ve státní správě, kde se bavíme obvykle o desítkách až stovkách počítačů, ušetřit opravdu velké peníze, které samozřejmě poté mohou být investovány jinak a snad i užitečněji. Často se oponuje, že je ale třeba investovat do zaškolení personálu neboť ten je zpravidla zvyklý používat pouze Windows a s jinými alternativami obvykle pracovat neumí.

Podpora standardů

Druhý velký důvod, který bychom rádi zdůraznili, je podpora otevřených standardů. To znamená, že místo hromady formátů, které mezi sebou ani nespolupracují nebo spolupracují s problémy, by se používaly standardní formáty dokumentů (např. ODF - Open Document Format) - ty by jednak nebyly vázané na jednoho soukromého prodejce a taky by byly kompatibilní napříč operačními systémy.

Svoboda volby

Mezi další důvody by se dala zahrnout taktéž větší počítačová gramotnost a svobodná možnost volby (úřady, školy či jednotlivci by si sami rozhodli, zda chtějí využívat systém či programy od Apple či Microsoftu nebo volně šířitelné v podobě open source programů).

Rozhodně podporujeme, aby děti na školách byly od začátku obeznámeny s existencí „svobodných“ operačních systémů a dostupných alternativ.

Pokud vás tento krátký úvod do problematiky otevřeného software ve státní sféře zaujal, navštivte například stránky: Linuxexpres (kategorie o školství), či web občanského sdružení Liberix, které se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.

Autorem fotografie Prahy je David Mark
Volně přístupno pod licencí CC0 1.0